hry

Boxkid

Dostaň každú škatuľu na značku!

Pozor, stále môžeš tlačiť naraz len 1 škatuľu. Takže neposúvaj 2 škatule k sebe – aby sa k nim dalo dostať. :-D Takisto nemôžeš zatlačiť škatuľu do rohu… pomohlo by potom len čarovné tlačidlo „KROK SPÄŤ“.