hry

Duck duck shampooo

Známa hra s veľmi príjemným prevedením – zabavia sa deti aj dospelí.

Odstreľujte bublinky tak, aby nedosiahli až po čiarkovanú čiaru. Používajte bublinové delo.

Môžete si dať aj súťaž, kto bude v tejto hre najšikovnejší.