hry

Garden adventure

Veľkonočná hra. :-D

Malý zajac má v záhrade úlohu: má skočiť na všetky trávnaté štvorce. Všade, kam skočil, vyrastú kvietky.

Pomôžte zajkovi preskákať po celej záhradke. Na každé zelené políčko môže stúpiť iba raz. Je to tak trošku hlavolam. :-D Keď potrebujete, kliknite na šípku, a vrátite sa o jeden krok dozadu. Vymažte toľko krokov, koľko chcete. A potom ukážte zajkovi tú správnu cestu. :-D