Golf park

Úlohou hráča je trafiť čo najviac jamiek, s dopredu daným počtom loptičiek: 13. Keď sa ti podarí nacvičiť si údery, golfové loptičky nebudeš strácať a tvoj výsledok môže byť aj dosť vysoké číslo. :-D

Na začiatku stisni Ľ tlačidlo myšky a nastav si silu úderu. Podľa toho, v ktorom okamihu myšku pustíš, ti odletí loptička: blízko alebo ďaleko.