hry

Hlavolamy so zápalkami

Klasický a obľúbený hlavolam. :-D Presúvaním zápaliek dosiahneš, že matematická rovnica bude mať správny výsledok.

REMOVE = premiestni, odober, zober preč ADD = pridaj, prilož SUBTRACT = odčítaj, odpočítaj :-D

Result is… Výsledok je…