hry

Muky duky

Ťukajte po skupinách rovnakých farieb (aspoň trojice). Klikajte po špeciálnych políčkach, kde sú bomby, diamanty, čarovné paličky. A bavte sa.

Splňte úlohu pre každé kolo – keby to bol problém, použijete čarovné predmety.