hry

Samurai rabbit 2

Jeden zajac sa rozhodol stať bojovníkom. Ako samuraj má dôležitú úlohu, zachrániť včely z podzemia. Akurát, že je to dosť lenivý zajac, ťažko sa mu pohybuje…

Pomôž zajacovi, aby našiel v podzemí všetky včielky, a vyveď ich bezpečne von! Môžeš používať lano, ktoré vyhodíš a zachytíš na vhodných výčnelkoch. LANO VYHADZUJEŠ kliknutím na myšku.

Tak veľa šťastia v tejto milej hre so zajacom. :-D