hry

Traffic control

Doprava je veľmi rýchla a nebezpečná, musíš pomôcť! :-D

A kliknutím na žlté tlačidlo spomalíš dopravu. A potom kliknutím na „problémové“ autíčko zvýšiš jeho rýchlosť. Takže nevznikne dopravná nehoda. :-D

Nahraj čo najvyššie skóre! To znamená, že musíš čo najdlhšie udržiavať dopravu bez dopravnej nehody.

Aký dobrý dopravný policajt budeš v tejto hre? Dostaneš sa aj do druhého kola?