hry
Pre správne fungovanie si musíš nainštalovať flash player.

Viac hier:

Up - Spot the Difference

Hľadajte rozdiely na obrázkoch z filmu Hore. Na každej dvojici nájdite 6 rozdielov a postupujte do ďalších levelov.

Hru spustíte kliknutím na PLAY a ovládate myškou.