hry
Pre správne fungovanie si musíš nainštalovať flash player.

Viac hier:

Wendy in Roboville

Nájdite 5 rozdielov na každej dvojici obrázkov. Máte dobré očká?:)

Hru spustíte kliknutím na PLAY, dvakrát po sebe. Vyberiete si náročnosť. Ľahkú alebo strednú, ťažká je zamknutá a opäť kliknete na PLAY.