Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť Frogfoot, s.r.o., so sídlom Úžiny 1, 831 06 Bratislava, IČO: 44 189 699, DIČ: 2022621040, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 52514/B.

Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese info@rexik.sk.