zaujimavosti
Blcha

Blcha dokáže skočiť do diaľky rovnajúcej sa 350-násobku jej dĺžky. Je to podobné, ako keby dokázal človek preskočiť 6  futbalových ihrísk.

loading...