zaujimavosti
Čas je všade rovnaký

Čas je jediná zo základných fyzikálnych veličín, ktorá je meraná v rovnakých jednotkách na celom svete - sekundy, minúty, hodiny.

loading...